WYKONASTWO I RENOWACJA POSADZEK ŻYWICZNYCH

Posadzki na bazie żywic poliuretanowych, przeznaczone głównie do średnich obciążeń mechanicznych. Szczególnie polecane do wykonywania powłok na parkingach, garażach wielopoziomowych, rampach i innych obiektach narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Powłoki cienkowarstwowe mają zastosowanie przy zabezpieczaniu lekko i średnio obciążonych podłoży betonowych. Stosuje się je w miejscach suchych takich jak pomieszczenia produkcyjne, ciągi komunikacyjne magazyny i inne pomieszczenia nienarażone na bardzo duże obciążenia. Powłoki grubowarstwowe są szczególne polecane na podłożach spękanych lub narażonych na pęknięcia (stropy, niestabilne podłoża). Najczęściej wykonywane w garażach, parkingach, placach
i innych obiektach narażonych na wpływy warunków atmosferycznych.

* duża odporność na zmienne warunki atmosferyczne

* odporność na promieniowanie UV

* zdolność do przenoszenia rys i tłumienia drgań przy powłokach grubowarstwowych 

Systemy epoksydowe charakteryzują się dużą odpornością mechaniczną i chemiczną. Uniwersalność ich powoduje, że mają zastosowanie w halach, magazynach, szkołach, pomieszczeniach produkcyjnych, garażach i inny pomieszczeniach, w których wymagane jest zabezpieczenie podłoża.Powłoki cienkowarstwowe do ok.0,5mm stosuje się przy ruchu pieszym lub małym ruchu pojazdów. Wykonana powłoka może być gładka lub lekko antypoślizgowa.Przy dużych obciążeniach zalecane jest wykonywanie powłok o grubości powyżej 3 mm. Powłoki te mogą być rozlewne, zasypowe lub zacierane. Dobór systemu uzależniony jest od rodzaju produkcji lub innych uwarunkowań technicznych. Przy bardzo dużych obciążeniach mechanicznych
i chemicznych grubość posadzki może wynosić nawet 5mm.

* różnorodność systemów możliwych do wykonania

* duża odporność mechaniczna i chemiczna

* odporność na zawilgocenia i ścieranie 

O największej różnorodności systemów i zastosowań należą posadzki metakrylowe wykonane z żywic reaktywnych. Stosowane w przemyśle, budownictwie, magazynach, ciągach komunikacyjnych. Charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną i chemiczną.Systemy cienkowarstwowe stosowane w miejscach suchych i o umiarkowanym ruchu. Wykonane posadzki charakteryzują się gładką powłoką łatwą do utrzymania.Jeżeli  posadzki mają być narażane na duże obciążenia mechaniczne, chemiczne lub są narażone na duże wahania temperatur wtedy wykonuje się powłoki o grubości od 3 mm. Przy zastosowaniu kruszyw kwarcowych uzyskuje się optymalne klasy antypoślizgu co pozwala na użytkowanie  tych posadzek w  „systemach mokrych” narażonych na ciągły kontakt z wodą.

* czas utwardzania  każdej powłoki ok.1 h

* pełna odporność na promieniowanie UV

* możliwość układania posadzek w tem. do  - 20oC

* bardzo duża odporność mechaniczna i chemiczna

Posadzki żywiczne w przypadku narażenia na gwałtowne zmiany temperatur lub obciążone wysokimi temperaturami, tracą swoje właściwości i są narażone na uszkodzenia lub nawet w ekstremalnych warunkach na zniszczenie.Przy tego rodzaju posadzkach stosuje się specjalistyczne cementowe masy szpachlowe modyfikowane poliuretanem. Tak wykonana posadzka przenosi duże obciążenia mechaniczne z równoczesnym obciążeniem chemicznym i termicznym.Najczęściej tego rodzaju posadzki stosuje się kuchniach, piekarniach (garownie), ubojniach (miejsca narażone na częste działanie krwi oraz wysokich temperatur) lub innych pomieszczeniach narażonych na ekstremalne użytkowanie.

* duża odporność na nagłe zmiany temperatur

* wytrzymałość termiczna nawet do 120oC

* duża odporność na obciążenia chemiczne i mechaniczne

* możliwość zabarwienia

  

W laboratoriach, zakładach produkujących elementy elektroniczne, materiały łatwopalne lub wybuchowe w wyniku nagromadzenia się ładunków elektrostatycznych może nastąpić ich przeskok powodując uszkodzenia produkowanych elementów lub inne niebezpieczne zjawiska.Przy tego rodzaju posadzkach wykonuje się powłoki żywiczne zdolne do rozpraszania lub nawet do odprowadzania powstałych ładunków do instalacji uziemiających.              * niedopuszczanie do powstawania przeskoków ładunków elektrostatycznych              * duża wytrzymałość na ścieranie              * możliwość wykonania powłok rozpraszających lub odprowadzających ładunki elektrostatyczne              * przy zastosowaniu specjalnego kruszywa możliwość uzyskania antypoślizgu 
W obiektach użyteczności publicznej należy stosować posadzki żywiczne wykonane z żywic mające atest i spełniające wymogi norm AgBB, dotyczące emisji VOC- lotnych związków organicznych.Posadzki tego rodzaju wykonuje się w szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia, urzędach publicznych itp.Wykonane posadzki mogą być gładkie , antypoślizgowe lub dekoracyjne.

* szybki czas wykonania

* spełniają wymogi norm AgBB

* spełniają normy o emisji TVOC < lub = 1.0mg/dm 3

* możliwość wykonania powłok o różnym stopniu antypoślizgu  

W wyniku długotrwałego, intensywnego użytkowania, działania bardzo agresywnych substancji lub działania czynników atmosferycznych, wykonane posadzki żywiczne ulegają zużyciu lub przetarciu.Odnowienie posadzki żywicznej polega na nałożeniu nowej warstwy żywicy na istniejącą posadzkę.Przy powłokach cienkowarstwowych zostaje mechanicznie usunięta cała przetarta powłoka i na tak przygotowane podłoże wykonana jest powłok o podobnych parametrach do istniejącej, lub gdy jest to konieczne, powłoka o innych parametrach.W przypadku renowacji posadzek grubowarstwowych, odnowienie polega ma mechanicznym oczyszczeniu starej powłoki i zagruntowaniu żywicą o zwiększonej lepkości. Po związaniu gruntu zostaje wykonana określona powłoka żywiczna o grubości ok. 2-3 mm i klasie antypoślizgu zależnym od aktualnych wymagań.

* niższy koszt wykonania niż w przypadku nowej posadzki

* możliwość wykonania posadzki o dowolnej klasie antypoślizgu                                       

* użyte żywice gruntujące gwarantują pełną przyczepność do starego podłoża

* szybszy czas wykonania niż w przypadku usuwania całej zużytej powłoki  

JAKOŚĆ I ESTETYKA

Wykorzystywana w procesie produkcji technologia zapewnia naszym posadzkom najwyższą jakość i trwałość. Duży nacisk kładziemy na estetykę wykonania. Dbamy, aby każdy był zadowolony z zamówionej u nas posadzki lub usługi w postaci jej naprawy.
Posadzki żywiczne i naprawy wykonywane w technologii żywic metakrylowych SILIKAL® wytwarza się na bazie technologicznie zaawansowanych subproduktów. Z SILIKAL'em możecie czuć się bezpiecznie, ponieważ posiadają stosowne atesty, jak i również karty bezpieczeństwa wg najnowszych i aktualnie obowiązujące wymogi REACH.

OBSZAR DZIAŁANIA

Jesteśmy tam, gdzie jest naszego klienta firma. Obszarem działania AN-MAR jest zatem teren całego kraju. Na ogół nasze realizacje (posadzki żywiczne, naprawy i renowacje) wykonujemy w następujących miastach: Katowice, Poznań, Wrocław, Opole, Łódź, Kraków, Bydgoszcz, Szczecin, Kołobrzeg oraz Warszawa.

KONTAKT & WYCENA

Od 1998 roku zapewniamy Państwu fachowe doradztwo oraz wykonanie posadzki zgodnie z Państwa oczekiwaniami, przeznaczeniem oraz najwyższą jakością. Podejmiemy się najtrudniejszych projektów w zakresie posadzek przemysłowych, jak i renowacji i napraw (bez przestoju), również w ujemnych temperaturach. Przed rozpoczęciem prac zawsze dokonujemy wstępnej kalkulacji usługi. W zależności od przyjętej technologii wykonania oraz doboru materiału, jak i terminów realizacji uzgadniamy ostateczną cenę wykonania. Zapraszamy do kontaktu.

© 1998-2017 AN-MAR betonowe i żywiczne posadzki przemysłowe | Designed by P.F